ตัวแทนคู่ค้าทรูมูฟwww.true-package.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื่อหาเพื่อให้คำแนะนำและวิธีสมัครใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย  สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า “บริษัท”) ไม่ได้เป็นเว็บไซต์หลักของผู้ให้บริการแต่อย่างใด

อนึ่ง www.true-package.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดย ตัวแทนคู่ค้า บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ที่ได้รับอนุญาตินำสินค้าและบริการ รวมไปถึงการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามฏหมาย


ข้อมูลจำเพาะของคู่ค้า
รหัสตัวแทน Lv1 : 10016166 – บริษัท เฟิร์ส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
รหัสร้านค้า (Location Code) : 17407111 – ห้างหุ้นส่วน ไซต์โปรกรุ๊ป จำกัด


นโยบายของเว็บไซต์
การดำเนินงานหลักและวัตถุประสงค์
– ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงกิจการ,บริการของและผลิตภัณต์ของร้าน
– รายได้จากผลตอบแทนค่าแนะนำ(คอมมิชชั่น)


เงื่อนไขและข้อกำหนด
– สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริม ให้เป็นไปตามที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) กำหนดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า
– การแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะทางผู้จัดทำเว็บไซต์สามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีเพื่อนำไปนำเสนอให้กับผู้ให้บริการปรับปรุงในครั้งต่อไปเท่านั้น มิได้มีความสามารถปรับเปลี่ยน ขอบเขตอัตราค่าใช้บริการด้วยตัวเองได้

โดยลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center ด้วยตัวท่านเองที่หมายเลข – โทร 1242